Katalog świadczonych usług 

 

 

 

KATALOG ŚWIADCZONYCH USŁUG W URZĘDZIE MIEJSKIM W WOLSZTYNIE

 

WYDZIAŁ INWESTYCYJNY

Lp.

SYMBOL

PROCEDURY

NAZWA USŁUGI

SYMBOL

FORMULARZA

1.

IN.I

ZEZWOLENIE  NA  LOKALIZACJĘ  W  PASIE  DROGOWYM  URZĄDZEŃ  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ  NIEZWIĄZANYCH     Z  POTRZEBAMI  ZARZĄDZANIA  DROGAMI  LUB  POTRZEBAMI  RUCHU  DROGOWEGO

in.1

2.

 WNIOSEK

 WYJŚCIOWE DANE TECHNICZNE DOSTĘPU DO GMINNYCH KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH

 WNIOSEK

3.

 IN.II

 UDOSTĘPNIENIE KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO NA PODSTAWIE ART. 39 UST. 7 USTAWY Z DNIA 21 MARCA 1985 R. O DROGACH PUBLICZNYCH (T. J. DZ. U. Z 2016 R. POZ. 1440, ZE ZM.)

 in.2

4.

 IN.III

 UDOSTĘPNIENIE KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR XXXII/350/2017 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 29 MARCA 2017 ROKU

 in.3

5.

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wniosek_o_wyjsciowe_dane_techniczne_dostepu_do_GKT.pdf

Data: 2017-09-11 13:58:34 Rozmiar: 44.67k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 957
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Waldemar Mielcarek
Czas wytworzenia: 2017-01-16 11:03:56
Czas publikacji: 2017-09-11 13:58:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak