Katalog świadczonych usług 

 
 

 

KATALOG ŚWIADCZONYCH USŁUG W URZĘDZIE MIEJSKIM W WOLSZTYNIE

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Lp.

SYMBOL

PRODEDURY

NAZWA USŁUGI

 1.  

GPN.1

PRZEZNACZENIE DZIAŁKI W MPZP

 1.  

GPN.2

WYPIS I WYRYS Z MPZP

 1.  

GPN.3

USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

 1.  

GPN.4

USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 1.  

GPN.5

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI – POSTANOWIENIE

 1.  

GPN.6

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI - DECYZJA

 1.  

GPN.7

NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO

 1.  

GPN.8

ZAŚWIADCZENIE O NADANIU NUMERU PORZĄDKOWEGO

 1.  

GPN.9

UMOWA NAJMU POD REKLAMĘ

 1.  

GPN.10

SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

 1.  

GPN.11

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

 1.  

GPN.12

ODSTĄPIENIE OD PRAWA PIERWOKUPU

 1.  

GPN.13

ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE - PRZETARG

 1.  

GPN.14

ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE - BEZPRZETARGOWO

 1.  

GPN.15

UDZIELENIE BONIFIKATY OD OPŁATY ROCZNEJ

 1.  

GPN.16

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ

 1.  

GPN.17

WYKREŚLENIE HIPOTEKI

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 

Liczba odwiedzin : 2756
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-11 11:52:42
Czas publikacji: 2019-02-06 13:15:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak