Katalog świadczonych usług 

 

 

 

KATALOG ŚWIADCZONYCH USŁUG W URZĘDZIE MIEJSKIM W WOLSZTYNIE

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Lp.

SYMBOL

PRODEDURY

NAZWA USŁUGI

SYMBOL

FORMULARZA

 1.  

GPN.1

PRZEZNACZENIE DZIAŁKI W MPZP

gpn.1

 1.  

GPN.2

WYPIS I WYRYS Z MPZP

gpn.2

 1.  

GPN.3

USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

gpn.3

 1.  

GPN.4

USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

gpn.4

 1.  

GPN.5

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI – POSTANOWIENIE

gpn.5

 1.  

GPN.6

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI - DECYZJA

gpn.6

 1.  

GPN.7

NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO

gpn.7

 1.  

GPN.8

ZAŚWIADCZENIE O NADANIU NUMERU PORZĄDKOWEGO

gpn.8.01

 1.  

GPN.9

UMOWA NAJMU POD REKLAMĘ

gpn.9

 1.  

GPN.10

SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

gpn.10

 1.  

GPN.11

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

gpn.11

 1.  

GPN.12

ODSTĄPIENIE OD PRAWA PIERWOKUPU

gpn.12

 1.  

GPN.13

ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE - PRZETARG

gpn.13

 1.  

GPN.14

ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE - BEZPRZETARGOWO

gpn.14.01

 1.  

GPN.15

UDZIELENIE BONIFIKATY OD OPŁATY ROCZNEJ

gpn.15.1

gpn.15.2

 1.  

GPN.16

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ

gpn.16.01

 1.  

GPN.17

WYKREŚLENIE HIPOTEKI

gpn.17

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 2611
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-11 11:52:42
Czas publikacji: 2017-11-27 14:19:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak