Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi

 Uchwała nr XXXIV/288/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 listopada 2013 roku
2013-11-28 10:53:44
Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 Uchwała nr XXXIV/286/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 listopada 2013 roku
2013-11-28 10:52:18
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy na rok 2014 Gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Uchwała nr XXXIV/ 286/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 listopada 2013 roku
2013-11-28 10:49:46
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolsztyn, obejmującej tereny w miejscowości Chorzemin

 Uchwała nr XXXIV/285/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 listopada 2013 roku
2013-11-28 10:46:06
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze działki o numerze ewidencyjnym 209/2 w Nowych Tłokach.

 Uchwała nr XXXIV/284/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 listopada 2013 roku
2013-11-28 10:39:08
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa i działalności gospodarczej w Kębłowie

 Uchwała nr XXXIV/283/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 listopada 2013 roku
2013-11-28 10:28:47
Uchwała w sprawie obnizenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 Uchwała nr XXXIV/282/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 listopada 2013 roku
2013-11-28 10:27:03
Uchwała w sprawie zmian w budżecie

 Uchwała nr XXXIV/281/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 listopada 2013 roku
2013-11-28 10:23:36