Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 14 maja 2015 roku

2016-05-04 09:22:01
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie: powołania składów osobowych i ustalenia zakresu działań stałych komisji Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Uchwała nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 14 maja 2015 roku

2016-05-04 09:21:43
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Wolsztyn do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie.

Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 14 maja 2015 roku

2016-05-04 09:21:26
Uchwała w sprawie zmian w budżecie

Uchwała nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 14 maja 2015 roku

2016-05-04 09:21:09
Uchwała w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata2014 - 2020.

Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 14 maja 2015 roku

2016-05-04 09:20:40