Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wolsztyn za 2014 rok

Uchwała nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 maja 2015 roku

2016-05-04 09:23:26
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wolsztyna z tytułu wykonania budżetu Gminy Wolsztyn za 2014 rok

Uchwała nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 maja 2015 roku

2016-05-04 09:22:56
Uchwała w sprawie zmian w budżecie

Uchwała nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 maja 2015 roku

2016-05-04 09:22:42