Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie udzielenia w 2015 roku dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Bartłomieja w Kębłowie

Uchwała nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 czerwca 2015 roku

2016-05-04 09:34:01
Uchwała w sprawie udzielenia w 2015 roku dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie

Uchwała nr X/67/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 czerwca 2015 roku

2016-05-04 09:33:41
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IV/14/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych.

Uchwała nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 czerwca 2015 roku

2016-05-04 09:33:24
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2015 - 2025

Uchwała nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 czerwca 2015 roku

2016-05-04 09:33:05
Uchwała w sprawie zmian w budżecie

Uchwała nr X/70/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 czerwca 2015 roku

2016-05-04 09:32:40
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej bez udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej o obrębie Komorowo na rzecz Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Dobra Nowina”.

Uchwała nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 czerwca 2015 roku

2016-05-04 09:32:03
Uchwała w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmującej tereny w Błocku, Gościeszynie i Powodowie

Uchwała nr X/72/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 czerwca 2015 roku

2016-05-04 09:31:32
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze działki o numerze ewidencyjnym 209/2 w Nowych Tłokach

Uchwała nr X/73/2015 Rady Miejskiej w wolsztynie z dnia 24 czerwca 2015 roku

2016-05-04 09:30:39
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wolsztyna i wsi Chorzemin, Niałek Wielki, Karpicko, Tłoki Nowe, Adamowo, Komorowo

Uchwała nr X/74/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 czerwca 2015 roku

2016-05-04 09:30:11
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmującej teren w Niałku Wielkim

UCHWAŁA NR X / 75 / 2015    RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 24 CZERWCA 2015 ROKU

2016-05-04 09:29:47