Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2015 - 2025

Uchwała  nr XI/87/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 3 sierpnia 2015 roku

2016-05-04 08:55:32
Uchwała w sprawie zmian w budżecie

Uchwała nr XI/88/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 3 sierpnia 2015 roku

2016-05-04 08:55:08
Uchwała w sprawie utworzenia wspólnie z Województwem Wielkopolskim, Powiatem Wolsztyńskim oraz PKP Cargo S.A. instytucji kultury pod nazwą Parowozownia Wolsztyn

Uchwała nr XI/89/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 3 sierpnia 2015 roku

2016-05-04 08:54:40
Uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania.

Uchwała nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 3 sierpnia 2015 roku

2016-05-04 08:54:20
Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

Uchwała nr XI/91/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 3 sierpnia 2015 roku

2016-05-04 08:54:00