Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała nr XIII/100/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 września 2015 roku

2016-05-04 08:40:35
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w 2015 roku

Uchwała nr XIII/101/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 września 2015 roku

2016-05-04 08:40:16
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2015-2025

Uchwała nr XIII/102/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 września 2015 roku

2016-05-04 08:39:56
Uchwała w sprawie zmian w budżecie

Uchwała nr XIII/103/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 września 2015 roku

2016-05-04 08:39:31
Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Wolsztyn

Uchwała nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 września 2015 roku

2016-05-04 08:38:50
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmującej teren w Obrze

Uchwała nr XIII/105/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 września 2015 roku

2016-05-04 08:38:28
Uchwała w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmującej tereny w Kębłowie.

Uchwała nr XIII/106/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 września 2015 roku

2016-05-04 08:37:58
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek o numerach ewidencyjnych 321/1 i 321/3 w Adamowie.

Uchwała nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 września 2015 roku

2016-05-04 08:37:11
Uchwała w sprawie Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Wolsztynie

Uchwała nr XIII/108/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z snia 30 września 2015 roku

2016-05-04 08:36:41
Uchwała w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr XIII/109/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 września 2015 roku

2016-05-04 08:36:19