Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Siedlec 2016 roku

Uchwała nr XIV/117/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 października 2015 roku

2016-05-04 08:32:30
Uchwała w sprawie Udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Przemęt w 2016 roku

Uchwała nr XIV/118/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 października 2015 roku

2016-05-04 08:32:13
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w latach 2016 - 2018.

Uchwała nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 października 2015 roku

2016-05-04 08:31:45
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2015-2025.

Uchwała nr XIV/120/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 października 2015 roku

2016-05-04 08:31:28
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Uchwała nr XIV/121/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 października 2015 roku

2016-05-04 08:31:00
Uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Wolsztyna.

Uchwała nr XIV/122/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 października 2015 roku

2016-05-04 08:30:16
Uchwała w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, obejmującej tereny w miejscowości Chorzemin.

Uchwała nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 października 2015 roku

2016-05-04 08:29:48
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze działek o numerach ewidencyjnych 174/2, 175 i 176/1 w Niałku Wielkim.

Uchwała nr XIV/124/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 października 2015 roku

2016-05-04 08:29:06
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwała nr XIV/125/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 października 2015 roku. 

2016-05-04 08:28:39
Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolsztyn.

Uchwała nr XIV/126/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 października 2015 roku

2016-05-04 08:28:11