Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2015-2025

Uchwała nr XV/132/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2015 roku

2016-04-29 12:10:37
Uchwała w sprawie zmian w budżecie.

Uchwała nr XV/133/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2015 roku

2016-04-29 12:10:06
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego

Uchwała nr XV/134/2015 Rady Miejskiej w Wolsztrynie z dnia 25 listopada 2015 roku

2016-04-29 12:09:07
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Uchwała nr XV/135/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2015 roku

2016-04-29 12:08:44
Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wolsztyn

Uchwała nr XV/136/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2015 roku

2016-04-29 12:08:24
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr XV/137/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2015 roku

2016-04-29 12:08:01
Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Uchwała nr XV/138/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2015 roku

2016-04-29 12:07:35
Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty targowej

Uchwała nr XV/139/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2015 roku

2016-04-29 12:06:55
Uchwała w sprawie zaniechania poboru opłaty miejscowej

Uchwała nr XV/140/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2015 roku

2016-04-29 10:05:59
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy na rok 2016 Gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała nr XV/141/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2015 roku

2016-04-29 10:05:32