Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2015-2025

UCHWAŁA NR XVII / 148 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2015 ROKU

2016-04-29 09:55:54
Uchwała w sprawie zmian w budżecie

UCHWAŁA NR XVII / 149 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2015 ROKU

2016-04-29 09:55:29
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w 2016 roku

UCHWAŁA  NR  XVII / 150 / 2015 RADY  MIEJSKIEJ  W  WOLSZTYNIE Z  DNIA  30 GRUDNIA  2015 ROKU

2016-04-29 09:55:00
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Miasta Zielona Góra w 2016 roku.

UCHWAŁA NR XVII / 151 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2015 ROKU

2016-04-29 09:54:44
Uchwała w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych

UCHWAŁA  NR XVII / 152 / 2015 RADY  MIEJSKIEJ  W  WOLSZTYNIE Z  DNIA  30 GRUDNIA  2015  ROKU

2016-04-29 09:54:24
Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2016-2026

UCHWAŁA NR XVII / 153 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2015 ROKU

2016-04-29 09:52:46
Uchwała w sprawie budżetu Gminy Wolsztyn na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XVII / 154 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2015 ROKU

2016-04-29 09:51:58
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Wolsztyn dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych.

UCHWAŁA NR XVII / 155 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 30 GRUDNIA  2015 ROKU

2016-04-29 09:50:29
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze działki o numerze ewidencyjnym 93/2 w Powodowie

UCHWAŁA NR XVII / 156 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2015 ROKU

2016-04-29 09:49:38
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wolsztyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.

UCHWAŁA NR XVII / 157 / 2015 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 30 GRUDNIA 2015 ROKU

2016-04-29 09:49:05