Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Drzymały, Komorowskiej, Słonecznej i Spokojnej w Wolsztynie

UCHWAŁA NR XIX / 171 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 24 LUTEGO 2016 ROKU

2016-04-29 09:42:17
Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 w Gminie Wolsztyn.

UCHWAŁA NR XIX / 167 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA  24 LUTEGO 2016 ROKU

2016-04-29 09:41:34
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2016 - 2026.

UCHWAŁA NR XIX / 168 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 24 LUTEGO 2016 ROKU

2016-04-29 09:41:15
Uchwała w sprawie zmian w budżecie

UCHWAŁA NR XIX / 169 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 24 LUTEGO 2016 ROKU

2016-04-29 09:40:33
Uchwała w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Żłobka w Wolsztynie.

UCHWAŁA NR XIX / 170 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 24 LUTEGO 2016 ROKU

2016-04-29 09:39:11
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolsztyn, obejmującej tereny w miejscowości Adamowo.

UCHWAŁA NR XIX / 172 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE  z dnia  24 LUTEGO 2016 roku

2016-04-29 09:38:46
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wolsztynie na okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XIX / 174 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 24 LUTEGO 2016 ROKU

2016-04-29 09:38:23
Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wolsztyn w 2016 roku".

UCHWAŁA NR XIX / 173 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 24 LUTEGO 2016 ROKU

2016-04-29 09:38:11
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.

UCHWAŁA NR XIX / 175 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 24 LUTEGO 2016 ROKU

2016-04-29 09:36:40
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.

UCHWAŁA NR XIX / 176 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 24 LUTEGO 2016 ROKU

2016-04-29 09:36:22