Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2016 - 2026.

UCHWAŁA NR XXI / 198 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 ROKU

2016-04-29 11:37:36
Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/154/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Wolsztyn na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XXI / 199 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 ROKU

2016-04-29 08:08:09
Uchwała w sprawie : zaciągnięcia pożyczki

UCHWAŁA NR XXI / 200 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 27 KWIETNIA 2016

2016-04-29 08:06:40
Uchwała w sprawie: udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku.

UCHWAŁA NR XXI / 201 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 27 KWIETNIA 2016

2016-04-29 08:05:56
Uchwała w sprawie: zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Wolsztyn a miastem Mór na Węgrzech

UCHWAŁA NR XXI / 202 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 ROKU

 

2016-04-29 08:04:13
Uchwała w sprawie: nie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie Komorowo na rzecz Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Dobra Nowina".

UCHWAŁA NR 21 / 203 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 ROKU

2016-04-29 08:03:18
Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrzerze części działki o numerze ewidencyjnym 109/7 w Powodowie

UCHWAŁA NR XXI / 204 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 ROKU

2016-04-29 08:02:03
Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi.

UCHWAŁA NR XXI / 205 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 ROKU

2016-04-29 08:01:07