Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykoniania budżetu za 2015 rok

UCHWAŁA NR XXII / 206 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU

2016-05-30 10:08:37
Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/154/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Wolsztyn na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXII / 209 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 25 MAJ 2016 ROKU

2016-05-30 10:08:13
Uchwała w sprawie : przeprowadzenia konsultacji społecznych.

UCHWAŁA NR XXII / 213 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU

2016-05-27 11:30:24
Uchwała w sprawie: zmiany nazwy ulicy w mieście Wolsztyn.

UCHWAŁA NR XXII / 212 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 25 MAJA 2016 r.

2016-05-27 11:29:00
Uchwała w sprawie "Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Wolsztyna na lata 2016 - 2025"

UCHWAŁA NR XXII / 211 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 25 MAJ 2016 ROKU

2016-05-27 11:27:06
Uchwała w sprawie "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wolsztyn na lata 2016-2025"

UCHWAŁA NR XXII / 210 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 25 MAJ 2016 ROKU

2016-05-27 11:24:59
Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2016 - 2026

UCHWAŁA NR XXII / 208 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 25 MAJ 2016 ROKU

2016-05-27 11:18:00
Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wolsztyna

UCHWAŁA NR XXII / 207 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 25 MAJ 2016 ROKU

2016-05-27 11:15:34