Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie : udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Siedlec w 2017 roku

Uchwała nr XXV / 237 / 2016 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 13 września 2016 roku

2016-09-15 13:14:20
Uchwała w sprawie : udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową Gmienie Przemęt w 2017 roku

Uchwała rn XXV / 238 / 2016 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 13 września 2016 roku

2016-09-15 13:13:28
Uchwała w sprawie : zmiany uchwały Nr XVII/154/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Wolsztyn na 2016 rok

Uchwała nr XXV / 236 / 2016 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 13 września 2016 roku

2016-09-15 13:09:25
Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2016-2026

Uchwała nr XXV / 235 / 2016 z dnia 13 września 2016 roku

2016-09-15 13:06:55