Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR XXVI / 257 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2016 ROKU

2016-09-30 12:58:29
Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR XXVI / 256 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2016 ROKU

2016-09-30 12:57:44
Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR XXVI / 255 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2016 ROKU

2016-09-30 12:56:19
Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR XXVI / 254 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2016 ROKU

2016-09-30 12:55:39
Uchwała w sprawie : rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR XXVI / 253 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2016 ROKU

2016-09-30 12:54:53
Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie: wyboru przedstawicieli Gminy Wolsztyn do Związku Międzygminnego "OBRA"

UCHWAŁA NR XXVI / 252 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2016 ROKU

2016-09-30 12:52:53
Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenie Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania

UCHWAŁA NR XXVI / 251 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2016 ROKU

2016-09-30 12:48:51
Uchwała w sprawie: zmiany załącznika ne 1 do Uchwąły nr XXIII/221/2016 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy

UCHWAŁA NR XXVI / 250 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2016 ROKU

2016-09-30 12:45:54
Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały nr XX/191/2016 Rady miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie: nadania nazwy "Skwer im Żołnierzy Wyklętych"

UCHWAŁA NR XXVI / 249 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2016 ROKU

2016-09-30 12:43:38
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Komorowo, na rzecz Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Dobra Nowina"

UCHWAŁA NR XXVI / 248 / 2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2016 ROKU

2016-09-30 12:40:37