Jawny rejestr zbiorów danych osobowych 

 
 
 
Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych
w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie
 
Na podstawie art. 36 a ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.) rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbioru danych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 719), podaje się do publicznej wiadomości jawny rejestr zbioru danych osobowych prowadzonych przez Urząd Miejski w Wolsztynie. Rejestr został upubliczniony, dostępny jest w formie papierowej w biurze nr 29 w Urzędzie Miejski w Wolsztynie.
 
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie
Damian Sarbak
 

Liczba odwiedzin : 1168
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Damian Sarbak
Osoba odpowiedzialna za informację : Damian Sarbak
Czas wytworzenia: 2016-10-17 08:19:44
Czas publikacji: 2016-10-17 08:20:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak