Świadectwo pracy 

 
 

                                                          

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

OR.IV

 

UZYSKANIE ŚWIADECTWA PRACY / ODPISU ŚWIADECTWA PRACY

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Organizacyjny

Stanowisko ds. kadr p.35  tel. 68 347 45 08

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie świadectwa pracy/odpisu świadectwa pracy.

Formularz (druk):

or.1 – wniosek o wydanie świadectwa pracy/odpisu świadectwa pracy. [doc]

or.1 – wniosek o wydanie świadectwa pracy/odpisu świadectwa pracy. [pdf]

Opłaty:

Brak

Kto może załatwić sprawę:

  1. Pracownik  lub osoba upoważniona przez pracownika na piśmie.
  2. Członek rodziny zmarłego pracownika, a także inna osoba będąca spadkobiercą tego pracownika.

Termin realizacji:

W ciągu 7 dni od złożenia pisemnego wniosku.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

1.    art. 97 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 108 ze zm.)

2.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1289 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

 

Uwagi:

 

1.    art. 97 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 108 ze zm.)

2.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1289 ze zm.)

 

Załączniki

2016.11. or.4 wniosek o wydanie odpisu świadectwa pracy.doc

Data: 2018-10-17 11:03:27 Rozmiar: 45k Format: .doc Pobierz

2016.11. or.4 wniosek o wydanie odpisu świadectwa pracy.pdf

Data: 2018-10-17 11:03:27 Rozmiar: 421.67k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 259
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-10 12:12:04
Czas publikacji: 2018-10-17 11:03:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak