ZAŚWIADCZENIE O NADANIU NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU 

 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

GPN.VIII

 

ZAŚWIADCZENIE O NADANIU NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wcześniej nadanym numerze porządkowym

2. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej - 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym

 

Formularz (druk):

gpn.8.01 [doc]

gpn.8.01 [pdf]

Opłaty:

17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym

Kto może załatwić sprawę:

Właściciel nieruchomości

Termin realizacji:

7 dni

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

• Art. 47a ust. 1 pkt 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015 r., poz. 520 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r. poz. 125),

• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.),

• Wydawanie Zaświadczeń: Zgodnie z art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Dodatkowe informacje:

• Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015, poz. 520 z późn. zm.) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu.

• Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.

• W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Uwagi:

Wysyłka pocztą lub odbiór osobisty w pok. 42 (II piętro).

     
 

Załączniki

gpn.8.01_ZAŚWIADCZENIE O NADANIU NUMERU PORZĄDKOWEGO - WNIOSEK.doc

Data: 2017-06-28 11:06:55 Rozmiar: 44k Format: .doc Pobierz

gpn.8.01_ZAŚWIADCZENIE O NADANIU NUMERU PORZĄDKOWEGO - WNIOSEK.pdf

Data: 2017-06-28 11:06:55 Rozmiar: 265.41k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 3050
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-11 12:32:19
Czas publikacji: 2017-06-28 11:06:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak