WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU GMINY OD PRAWA PIERWOKUPU 

 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

GPN.XII

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU GMINY OD PRAWA PIERWOKUPU

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami

 

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o odstąpieniu gminy od prawa pierwokupu

2. Załączniki:

- warunkowa umowa sprzedaży (użytkowania wieczystego) z kancelarii notarialnej

Formularz (druk):

gpn.12 [doc]

gpn.12 [pdf]

Opłaty:

Brak opłaty skarbowej.

Kto może załatwić sprawę:

Osoba fizyczna lub prawna będąca stroną warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości, do której Gminie przysługuje prawo pierwokupu.

Termin realizacji:

Miesiąc

Tryb odwoławczy:

Brak trybu odwoławczego.

Podstawa prawna:

Art.109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz.1774 ze zm.)

 

Dodatkowe informacje:

Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży:

1) niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego;

2) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę;

3) nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne albo nieruchomości, dla której została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

4) nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prawa użytkowania wieczystego takiej nieruchomości;

Sprzedaż nieruchomości, w stosunku do której Gminie przysługuje prawo pierwokupu może nastąpić, jeżeli Gmina nie wykona tego prawa.

Gmina może wykonać prawo pierwokupu w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania przez Gminę zawiadomienia notariusza o treści umowy.

 

Załączniki

gpn.12_ODSTĄPIENIE OD PRAWA PIERWOKUPU - WNIOSEK..doc

Data: 2017-01-13 09:11:05 Rozmiar: 43.5k Format: .doc Pobierz

gpn.12_ODSTĄPIENIE OD PRAWA PIERWOKUPU - WNIOSEK..pdf

Data: 2017-01-13 09:11:05 Rozmiar: 274.99k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 496
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-11 13:06:10
Czas publikacji: 2017-01-13 09:11:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak