SPRZEDAŻ LUB ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NIERUCHOMOŚCI 

 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

GPN.XIV

 

SPRZEDAŻ LUB ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NIERUCHOMOŚCI

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Załączniki:

1) kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczoną nieruchomością

Formularz (druk):

gpn.14.01 [doc]

gpn.14.01 [pdf]

Opłaty:

Brak opłaty skarbowej.

Kto może załatwić sprawę:

Osoba fizyczna lub prawna

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostanie zawarta umowa notarialna - wnioskodawca jest zobowiązany ponieść koszty sądowe i notarialne.

Termin realizacji:

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostanie wszczęte postępowanie w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste.

Ogółem czas trwania procedury –  do 3 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Brak trybu odwoławczego.

Podstawa prawna:

1) Art. 37 ust. 1, ust. 2 pkt. 6 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.),

2) Uchwała Nr VIII/70/03 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej uchwałą Nr XXX/229/2005 Rady Miejskiej Wolsztynie z 25 maja 2005 roku oraz uchwałą Nr XXXVI/264/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z 28 października 2009 roku.

 

Dodatkowe informacje:

Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat następuje na wniosek osoby zainteresowanej w drodze przetargowej lub bezprzetargowej. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres krótszy – co najmniej jednak na 40 lat. Procedura przygotowania nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste trwa około 6 miesięcy. Na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste każdorazowo wyraża zgodę Rada Miejska w drodze uchwały.

Nieruchomość może być oddana w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej jeżeli:

1. jest oddawana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu,

2. oddanie następuje miedzy Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego,

3. jest oddawana na rzecz osób prowadzących działalność charytatywną, na cele nie związane z działalnością zarobkową,

4. oddanie następuje w drodze zamiany lub darowizny,

5. nabywa ją jej użytkownik wieczysty,

6. na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, jeżeli nie może być oddana jako odrębna nieruchomość,

7. stanowi wkład niepieniężny do spółki /aport/,

8. jest oddawana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczna, na terenie której jest położona,

9. jest oddawana pod budownictwo mieszkaniowe lub realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, realizowanych przez podmioty dla których są to cele statutowe.

Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę (od 15% do 25% ceny nieruchomości) i opłaty roczne (od 0,3% do 3% ceny nieruchomości w zależności od celu na jaki nieruchomość została oddana).

Uwagi:

 

 

Załączniki

gpn.14.01_ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE - BEZPRZETARGOWO - WNIOSEK.doc

Data: 2017-06-28 11:08:35 Rozmiar: 47.5k Format: .doc Pobierz

gpn.14.01_ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE - BEZPRZETARGOWO - WNIOSEK.pdf

Data: 2017-06-28 11:08:35 Rozmiar: 282.81k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 276
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-11 13:13:23
Czas publikacji: 2017-06-28 11:08:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak