ZGŁOSZENIE ZGONU 

 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

USC.III

 

ZGŁOSZENIE ZGONU

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

Wymagane dokumenty:

Karta zgonu wydana przez lekarza, dokument tożsamości osoby zmarłej , dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon

Formularz (druk):

Nie występuje

Opłaty:

Zwolniony z opłaty skarbowej

Kto może załatwić sprawę:

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

a. Pozostały małżonek.

b. Krewni zstępni.

c. Krewni wstępni.

d. Krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa.

e. Powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia.

Termin realizacji:

1. Sporządzenie aktu zgonu następuje niezwłocznie, w dniu zgłoszenia.

2. Odpis aktu zgonu wydawany jest bezpośrednio po sporządzeniu aktu zgonu.

3. Jeżeli zgon osoby nie został zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia w związku z niedostępnością rejestru stanu cywilnego, niezwłocznie po dokonaniu jego rejestracji osobie zgłaszającej zgon są wydawane dwa odpisy aktu zgonu.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Art. 92- 95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2016, poz. 2064).

Dodatkowe informacje:

1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.

2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.

Uwagi:

Zgon osoby zgłasza się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym na miejsce zdarzenia.

     
 


Liczba odwiedzin : 261
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-12 07:43:35
Czas publikacji: 2017-01-12 07:43:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak