WYDAWANIE ODPISU Z AKTU URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA, ZGONU 

 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

USC.IV

 

WYDAWANIE ODPISU Z AKTU URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA, ZGONU

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

Wymagane dokumenty:

Dokument stwierdzający tożsamość, wniosek o wydanie odpisu

Formularz (druk):

usc.4 [doc]

usc.4 [pdf]

Opłaty:

Opłatę uiszcza się bezgotówkowo na konto UM Wolsztyn lub gotówkowo w kasie UM Wolsztynie

  1. za skrócony odpis aktu stanu cywilnego – 22,00 zł,
  2. za wielojęzyczny odpis aktu stanu cywilnego- 22,00 zł,
  3. za zupełny odpis aktu stanu cywilnego – 33,00 zł .

(cz. I pkt. 1 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827).

 

Kto może załatwić sprawę:

Odpis aktu stanu cywilnego wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Termin realizacji:

-w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku – jeżeli wniosek złożony zostanie do kierownika urzędu stanu cywilnego przechowującego księgę, w której znajduje się akt

-w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku – jeżeli wniosek złożony zostanie do kierownika urzędu stanu cywilnego nie przechowującego księgi, w której znajduje się akt

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wolsztynie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2016, poz. 2064).

 

Dodatkowe informacje:

 

.

Uwagi:

 

     
 

Załączniki

usc. 4 wydanie odpisu asc.doc

Data: 2017-01-12 07:45:37 Rozmiar: 45k Format: .doc Pobierz

usc. 4 wydanie odpisu asc.pdf

Data: 2017-01-12 07:45:37 Rozmiar: 500.52k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 2238
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-12 07:45:37
Czas publikacji: 2017-01-12 07:45:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak