SPROSTOWANIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO 

 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

USC.VI

SPROSTOWANIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

Wymagane dokumenty:

Dokument stwierdzający tożsamość, wniosek o  sprostowanie aktu stanu cywilnego. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego może być dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych.

Formularz (druk):

usc.6 [doc]

usc.6 [pdf]

Opłaty:

Opłatę uiszcza się bezgotówkowo na konto UM Wolsztyn lub gotówkowo w kasie UM Wolsztyn:

- 39 zł - za wydanie odpisu zupełnego aktu potwierdzającego  sprostowanie aktu stanu cywilnego (cz. I pkt. 1 załącznika
 do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.
 z 2016 r., poz. 1827).

Kto może załatwić sprawę:

   Sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora.

Termin realizacji:

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego potwierdzający sprostowanie aktu stanu cywilnego bądź decyzja o odmowie dokonania ww. czynności. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Podstawa prawna:

Art. 35 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2016, poz. 2064).

 

Dodatkowe informacje:

Sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej.

Uwagi:

Sprostowania można dokonać w Urzędzie Stanu Cywilnego , w którym znajduje się ww. akt. 

     
 

Załączniki

usc.6 sprostowanie aktu.doc

Data: 2017-01-12 08:06:01 Rozmiar: 41.5k Format: .doc Pobierz

usc.6 sprostowanie aktu.pdf

Data: 2017-01-12 08:06:01 Rozmiar: 259.21k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 226
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-12 08:06:01
Czas publikacji: 2017-01-12 08:06:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak