WPISANIE I ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO 

 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

USC.VII

WPISANIE I ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

Wymagane dokumenty:

-Zagraniczny dokument potwierdzający zdarzenie oraz jego urzędowe tłumaczenie dokonane przez konsula polskiego lub tłumacza przysięgłego.

-Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy

Formularz (druk):

usc.7 [doc]

usc.7 [pdf]

Opłaty:

Opłatę uiszcza się bezgotówkowo na konto UM Wolsztyn lub gotówkowo w kasie UM Wolsztyn:

- 39 zł – za dokonanie odtworzenia lub wpisania (cz. I pkt. 1 załącznika
 do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.
 z 2016 r., poz. 1827).

Kto może załatwić sprawę:

   Osoba, której zdarzenia dotyczy lub jej przedstawiciel ustawowe, inna osoba, która wykaże interes prawny w rejestracji zdarzenia lub interes faktyczny w rejestracji zgonu.

Termin realizacji:

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego potwierdzający sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego bądź decyzja o odmowie dokonania ww. czynności. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Podstawa prawna:

Art. 99 i 109 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2016, poz. 2064).

 

Dodatkowe informacje:

Wpisanie i odtworzenie zdarzenia dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej.

Uwagi:

Wniosek o odtworzenie lub wpisanie może być złożony do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

     
 

Załączniki

usc.7 wpisanie lub odtworzenie asc.doc

Data: 2017-01-12 08:13:48 Rozmiar: 42.5k Format: .doc Pobierz

usc.7 wpisanie lub odtworzenie asc.pdf

Data: 2017-01-12 08:13:48 Rozmiar: 266.55k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 217
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-12 08:13:48
Czas publikacji: 2017-01-12 08:13:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak