TRANSKRYPCJA AKTU STANU CYWILNEGO 

 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

USC.VIII

TRANSKRYPCJA AKTU STANU CYWILNEGO

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

Wymagane dokumenty:

-Zagraniczny dokument stanu cywilnego będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji oraz jego urzędowe tłumaczenie dokonane przez konsula polskiego lub tłumacza przysięgłego.

-Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy

Formularz (druk):

usc.8 [doc]

usc.8 [pdf]

Opłaty:

Opłatę uiszcza się bezgotówkowo na konto UM Wolsztyn lub gotówkowo  w kasie UM Wolsztyn :

- 50 zł – za dokonanie transkrypcji (cz. I pkt. 1 załącznika
 do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.
 z 2016 r., poz. 1827).

Kto może załatwić sprawę:

   Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon

Termin realizacji:

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego potwierdzający sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego bądź decyzja o odmowie dokonania ww. czynności. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Podstawa prawna:

Art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2016, poz. 2064).

 

Dodatkowe informacje:

Transkrypcji dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej.

Uwagi:

Wniosek o transkrypcję  może być złożony do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego.

     
 

Załączniki

usc.8 transkrypcja asc.doc

Data: 2017-01-12 08:35:31 Rozmiar: 30.5k Format: .doc Pobierz

usc.8 transkrypcja asc.pdf

Data: 2017-01-12 08:35:31 Rozmiar: 270.52k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 367
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-12 08:35:31
Czas publikacji: 2017-01-12 08:35:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak