SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA 

 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

USC.XI.01

SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o wydanie zgody na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

2. Dokument uzasadniający powód do skrócenia terminu.

3. Dokument stwierdzający tożsamość ( do wglądu).

Formularz (druk):

usc.11.01 [doc]

usc.11.01 [pdf]

Opłaty:

Opłatę uiszcza się bezgotówkowo na konto UM Wolsztyn lub gotówkowo w kasie UM Wolsztyn

- za wydanie zezwolenia 39 zł (cz. I pkt. 1 załącznika
 do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.
 z 2016 r., poz. 1827).

Kto może załatwić sprawę:

Nupturienci

Termin realizacji:

Niezwłocznie po złożeniu podania.

Tryb odwoławczy:

Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Podstawa prawna:

Art. 76 pkt. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2016, poz. 2064),

Art.4 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy   (Dz. U. z 2017 r. poz.682).

Dodatkowe informacje:

O wydanie zezwolenia należy zwrócić się do kierownika urzędu stanu cywilnego przed którym mają być złożone oświadczenia o zawarcie związku małżeńskiego.

Uwagi:

 

     
 

Załączniki

usc.11.01 skrócenie terminu.doc

Data: 2018-01-04 12:47:17 Rozmiar: 22.5k Format: .doc Pobierz

usc.11.01 skrócenie terminu.pdf

Data: 2018-01-04 12:47:17 Rozmiar: 196.95k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 260
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-12 08:53:28
Czas publikacji: 2018-01-04 13:06:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak