PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONEGO W TRYBIE ART. 90 § 1 KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO O NAZWISKU DZIECKA 

 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

USC.XIV.01

PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA

ZŁOŻONEGO W TRYBIE ART. 90 § 1 KODEKSU RODZINNEGO
I OPIEKUŃCZEGO O NAZWISKU DZIECKA

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

 

Urząd Stanu Cywilnego

 

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie oświadczenia.

2. Do wglądu:

-dowody osobiste matki dziecka i jej męża lub ojca dziecka i jego żony.

Formularz (druk):

usc.14.01 [doc]

usc.14.01 [pdf]

Opłaty:

Zwolnione z opłaty skarbowej.

Kto może załatwić sprawę:

Ojciec dziecka lub matka dziecka.

Termin realizacji:

Niezwłocznie po złożeniu podania.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Art. 69 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2016, poz. 2064),  

Art. 90 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 25 lutego 1964r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 682).

Dodatkowe informacje:

Wymagane jest stawienie się matki dziecka i jej męża lub ojca dziecka i jego żony. Do zmiany nazwiska dziecka które ukończyło 13 lat potrzebna jest jego zgoda. Nadanie dziecku ww. nazwiska nie jest dopuszczalne jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

Uwagi:

 

     
 

Załączniki

usc.14.01 oświadczenie złożone w trybie art. 90.doc

Data: 2018-01-04 12:56:18 Rozmiar: 23.5k Format: .doc Pobierz

usc.14.01 oświadczenie złożone w trybie art. 90.pdf

Data: 2018-01-04 12:56:18 Rozmiar: 199.73k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 284
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-12 09:15:04
Czas publikacji: 2018-01-04 12:56:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak