Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi

 Uchwała nr XXXIII/280/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 października 2013 roku
2013-10-31 13:10:09
Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z świetlic wiejskich na terenie Gminy Wolsztyn.

 Uchwała nr XXXIII/279/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 października 2013 roku
2013-10-31 13:06:04
Uchwała w sprawie wzniesienia pomnika Powstańca Wielkopolskiego

 Uchwała nr XXXIII/278/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 października 2013 roku
2013-10-31 13:03:20
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XL/309/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 Uchwała nr XXXIII/277/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 października 2013 roku
2013-10-31 13:01:23
Uchwała w sprawie opłaty miejscowej

 Uchwała nr XXXIII/276/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 października 2013 roku
2013-10-31 12:59:27
Uchwała w sprawie opłaty targowej

 Uchwała nr XXXIII/275/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 października 2013 roku
2013-10-31 12:56:29
Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.

 Uchwałą nr XXXIII/274/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 października 2013 roku
2013-10-31 12:54:11
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 Uchwała nr XXXIII/273/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 października 2013 roku
2013-10-31 12:50:19
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 Uchwała nr XXXIII/272/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 października 2013 roku
2013-10-31 12:47:32
Uchwała w sprawie zmian w budżecie

 Uchwała nr XXXIII/271/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 października 2013 roku
2013-10-31 12:42:53