WNIOSEK O ZWROT OPŁATY SKARBOWEJ 

 

 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE,
RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

FP.XI.01

WNIOSEK O ZWROT OPŁATY SKARBOWEJ

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Finansów i Podatków

Stanowisko ds. kasy , p.9  tel. 68 347 45 15

Wymagane dokumenty:

Aby uzyskać zwrot opłaty skarbowej należy złożyć wypełniony wniosek
o zwrot opłaty skarbowej wraz z oryginałem dowodu wpłaty opłaty skarbowej. W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo. 

Formularz (druk):

fp.11  – wniosek o zwrot opłaty skarbowej.[doc]

fp.11  – wniosek o zwrot opłaty skarbowej.[pdf]

Opłaty:

Opłata skarbowa:

  1. od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)  - 17 zł (zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu – rodzic, dziadek, zstępnemu – dziecko, wnuk, prawnuk lub rodzeństwu)

uiszcza się gotówkowo w kasie Urzędu Miejskiego w  Wolsztynie lub bezgotówkowo na konto UM Wolsztyn.

Kto może załatwić sprawę:

Zwrot opłaty skarbowej przysługuje podatnikowi.

Termin realizacji:

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 16 marca 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.).

Dodatkowe informacje:

  1. Doręczenie decyzji drogą pocztową.

Uwagi:

  1. Wniosek o zwrot opłaty skarbowej rozpatruje merytorycznie komórka organizacyjna urzędu  właściwa dla przedmiotu udzielanej informacji.
  2. Wniosek o zwrot opłaty skarbowej może być udostępniony na miejscu lub przekazany drogą korespondencyjną.
     

 

 

 

Załączniki

fp.11..pdf

Data: 2017-08-07 11:54:14 Rozmiar: 528.17k Format: .pdf Pobierz

fp.11..docx

Data: 2017-08-07 11:54:14 Rozmiar: 17.93k Format: .docx Pobierz

Liczba odwiedzin : 644
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-01-12 11:01:23
Czas publikacji: 2017-08-07 11:54:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak