WYDANIE DUPLIKATU ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

 

 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

SO.XIX.05

 

WYDANIE DUPLIKATU ZAŚWIADCZENIA O WPISIE
DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Spraw Obywatelskich

stanowisko ds. działalności gospodarczej, p. 8,  tel. 68 347 45 24

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek o wydanie duplikatu zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Formularz (druk):

so.19.02 – Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. [doc]

so.19.02 – Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.[pdf]

 

Opłaty:

5,00 zł za wydanie duplikatu

 

Kto może załatwić sprawę:

Przedsiębiorca

Termin realizacji:

Duplikat zaświadczenia wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
(Dz. U. z 2018 roku, poz. 647 ze zmianami), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. 2018 r. poz. 1044 ze zmianami), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania  administracyjnego
(tj. z 2018 roku, Dz. U. poz. 2096 ).

Dodatkowe informacje:

 

Uwagi:

 

     

 

 

 

Załączniki

so.19.02 wydanie duplikatu zaświadczenia.doc

Data: 2018-12-07 07:38:53 Rozmiar: 46.5k Format: .doc Pobierz

so.19.02 wydanie duplikatu zaświadczenia.pdf

Data: 2018-12-07 07:38:53 Rozmiar: 361.17k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 247
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Przybyła
Czas wytworzenia: 2017-01-13 09:42:08
Czas publikacji: 2018-12-07 07:48:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak