Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Nr 276/2017 w sprawie powolania komisji konkursowej dla oceny i wyboru oferty na realizację zadań publicznych i określenia regulaminu jej prac.

2018-01-16 11:06:15
Nr 275/2017 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wolsztyn.

2018-01-16 11:05:33
Nr 274/2017 w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowych ocen kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wolsztyn.

2018-01-16 11:04:12
Nr 273/2017 w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Przedszkola nr 5 „Słoneczna Piątka” w Wolsztynie.

2018-01-16 11:02:22
Nr 272/2017 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 5 „Słoneczna Piątka” w Wolsztynie.

2018-01-16 11:01:46
Nr 271/2017 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego.

2018-01-16 11:00:52
Nr 270/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolstyna na 2017 rok.

2018-01-16 11:00:17
Nr 269/2017 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolstn na lata 2017-2027

2018-01-16 10:58:41
Nr 268/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 5 „Słoneczna Piątka” w Wolsztynie.

2018-01-16 10:57:42
Nr 267/2017 w sprawie ustalenia cennika opłat promocyjnych za korzystanie z usług Pływalni Miejskiej administrowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie.

2018-01-16 10:55:45