WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI  

 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

GPN.VI

 

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie postanowienia zawierający: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres, numer działki, numer KW, rodzaj dojazdu

2. Załączniki:

a)      Mapy z projektem podziału – oryginały w egzemplarzach 4 + 1 dla każdego właściciela lub użytkownika wieczystego

b)      Protokół z przyjęcia granic

c)      Wykaz zmian gruntowych

d)     Wykaz synchronizacyjny – jeżeli oznaczenie działek w katastrze nieruchomości jest inne niż w KW

e)      Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział tej nieruchomości - w odniesieniu do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – w przypadku podziału zgodnie z art. 95

f)       Dokument stwierdzający tytuł prawny – odpis kw – w przypadku podziału zgodnie z art. 95

g)      Wypis  z rejestru gruntów  – w przypadku podziału zgodnie z art. 95

h)      Fragment mapy ewidencyjnej  – w przypadku podziału zgodnie z art. 95

Formularz (druk):

gpn.6 [doc]

gpn.6 [pdf]

Opłaty:

Brak opłat.

Kto może załatwić sprawę:

Wszyscy właściciele nieruchomości lub wszyscy użytkownicy wieczyści

Termin realizacji:

30 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do SKO w terminie 14 dniu od daty otrzymania decyzji

Podstawa prawna:

• Zgodnie z art. 95, 96 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016, poz. 2147)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

Dodatkowe informacje:

Podziału dokonuje się na zgodnie z:

1)      postanowieniem pozytywnie opiniującym wstępny projekt podziału

2)      art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016, poz. 2147) w celu:

Uwagi:

Wysyłka pocztą

 

Załączniki

gpn.6_PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI_DECYZJA_WNIOSEK.doc

Data: 2017-02-01 08:02:38 Rozmiar: 45.5k Format: .doc Pobierz

gpn.6_PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI_DECYZJA_WNIOSEK.pdf

Data: 2017-02-01 08:02:38 Rozmiar: 290.65k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 344
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-02-01 08:02:38
Czas publikacji: 2017-02-01 08:02:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak