Kontrole 2016  

 
 

1710    KONTROLE ZEWNĘTRZNE W PODMIOTACH W 2016 ROKU

1

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

RIO w Poznaniu

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

 

TERMIN KONTROLI

04.04.2016

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Miasta i Gminy Wolsztyn

PROTOKOŁ KONTROLI

 

ZALECENIA POKONTROLNE

-

 

2

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

 

TERMIN KONTROLI

08.04.2016

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola wybranych lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w gminie Wolsztyn

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 8 kwietnia 2016 roku ,znak sprawy DLS-062-6/15

ZALECENIA POKONTROLNE

 

 

3

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

WFOŚiGW w Poznaniu

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

UPOWAŻNIENIE 2016/UP/8

TERMIN KONTROLI

15.04.2016

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wolsztynie”

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 15.04.2016

ZALECENIA POKONTROLNE

-

 

4

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

DOW-III-1.087.10.2016

DOW-III.1.087.15.2016

TERMIN KONTROLI

03.06.2016

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola inwestycji „Budowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Wolsztyńskim w Karpicku” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

UM15-6930-UM1530044/11

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 03.06.2016 NR UM15/413/0056/16

ZALECENIA POKONTROLNE

-

 

5

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

DOW-V-1.087.9.2016

DOW-V-1.087.8.2016

TERMIN KONTROLI

03.06.2016

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola inwestycji „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Obrze” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

UM15-6930-UM1530021/13

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 03.06.2016 NR UM15/413/055/16

ZALECENIA POKONTROLNE

-

 

6

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

PINP Wolsztyn

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

1318/89/LO WOIIB

TERMIN KONTROLI

11.08.2016

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola drogi gminnej Nowa Dąbrowa- Nowy WIdzim

PROTOKOŁ KONTROLI

21/R/G/2016 z dnia 16.03.2016

ZALECENIA POKONTROLNE

--

 

7

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

PINB Wolsztyn

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

-

TERMIN KONTROLI

25.08.2016

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola przebudowy odcinka ul.Gen. Dąbrowskiego w Wolsztynie wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Słowowej

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 9.08.2016

ZALECENIA POKONTROLNE

--

 

8

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

WFOŚiGW w Poznaniu

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

Upoważnienie 2016/UP/108

TERMIN KONTROLI

08.09.2016

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola budowy wieży obserwacyjno- widokowej w Świętnie

PROTOKOŁ KONTROLI

 

ZALECENIA POKONTROLNE

 

 

9

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

31/2016

TERMIN KONTROLI

21.09.2016

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

PROTOKOŁ KONTROLI

 

ZALECENIA POKONTROLNE

 

 

10

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

PINB Wolsztyn

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

-

TERMIN KONTROLI

13.01.2016

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola rozbiórki pawilonu handlowego, budowa nowej nawierzchni

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 20.09.2016

ZALECENIA POKONTROLNE

--

 

11

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

PINB Wolsztyn

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

-

TERMIN KONTROLI

03.02.2016

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola przebudowy drogi wewnętrznej wraz z wykonaniem zjazdów do posesji oraz budową kanalizacji deszczowej

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 20.09.2016

ZALECENIA POKONTROLNE

--

 

12

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

PINB Wolsztyn

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

-

TERMIN KONTROLI

20.06.2016

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola budowy ciągu pieszo- jezdnego wraz z odwodnieniem

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 20.09.2016

ZALECENIA POKONTROLNE

--

 

13

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

PINB Wolsztyn

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

-

TERMIN KONTROLI

11.08.2016

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola budowy miejsc postojowych

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 20.09.2016

ZALECENIA POKONTROLNE

--

 

14

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

PINB Wolsztyn

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

-

TERMIN KONTROLI

07.09.2016

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola przebudowy ul. Leśnej Kębłowo

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 07.09.2016

ZALECENIA POKONTROLNE

--

 

15

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

PINB Wolsztyn

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

-

TERMIN KONTROLI

28.09.2016

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola drogi gminnej, ciągu drogi od DK 32 do przejazdu kolejowego wraz z odnogą gruntową

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 28.09.2016

ZALECENIA POKONTROLNE

-

 

16

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

PINB Wolsztyn

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

-

TERMIN KONTROLI

03.11.2016

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola Stary Widzim- jezdnia , ciąg pieszo – jezdniowy, kanalizacja deszczowa

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 03.11.2016

ZALECENIA POKONTROLNE

-

 

17

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

KBI Leszno

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

DLS-421-15/16

TERMIN KONTROLI

8.12.2016

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola stałego rejestru wyborców

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 12.12.2016

ZALECENIA POKONTROLNE

--

 

Liczba odwiedzin : 185
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-09-13 13:59:17
Czas publikacji: 2017-09-13 13:59:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak