Kontrole 2017 

 
 

 

1710    KONTROLE ZEWNĘTRZNE W PODMIOTACH W 2017 ROKU

1

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

SR Wolsztyn

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

 

TERMIN KONTROLI

07.12.2016

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola podmiotu , w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 16.12.2016

ZALECENIA POKONTROLNE

brak

 

2

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

PINB w Wolsztynie

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

 

TERMIN KONTROLI

31.01.2017

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola obiektu budowlanego – odcinek ul. Wąska – odwodnienie i oświetlenie drogowe

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 31.01.2017

ZALECENIA POKONTROLNE

Brak

 

3

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

PINB w Wolsztynie

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

 

TERMIN KONTROLI

01.03.2017

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola linii kablowej nn0,4 kV oświetlenia drogowego oraz z słupami oświetleniowymi i pozostałej niezbędnej infrastruktury towarzyszącej – Tłoki

PROTOKOŁ KONTROLI

 

ZALECENIA POKONTROLNE

 

 

4

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

PINB w Wolsztynie

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

 

TERMIN KONTROLI

09.03.2017

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola sieci elektroenergetycznej nn0,4kV zasilającej oświetlenie drogowe oraz oświetlenie terenu parkingu przy MOSiR - Chorzemin

PROTOKOŁ KONTROLI

 

ZALECENIA POKONTROLNE

 

 

5

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

PIP IP OIP Poznań / Leszno

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

 

TERMIN KONTROLI

21,22,28.03.2017

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów dotyczących: urlopów wypoczynkowych, badań profilaktycznych i szkoleń w zakresie BHP

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 28.03.2017, Nr rej. 120247-5317-K012-Pt/17

ZALECENIA POKONTROLNE

Brak

 

6

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

WFOŚiGW Poznań

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

2017/UP/20

TERMIN KONTROLI

05.04.2017

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Trwałość przedsięwzięcia, rzeczowa realizacja przedsięwzięcia, stosowanie wytycznych oznakowania przedsięwzięć oraz oryginały dokumentów realizacji przedsięwzięcia – budowa wieży Świętno

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 07.04.2017

ZALECENIA POKONTROLNE

Brak

 

7

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

WFOŚiGW Poznań

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

2017/UP/19

TERMIN KONTROLI

05.04.2017

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Rzeczowa realizacja przedsięwzięcia, stosowanie wytycznych oznakowanie przedsięwzięć i sprawdzenie oryginałów dokumentów dot. przedsięwzięcia – badania Jeziora Wolsztyńskiego

PROTOKOŁ KONTROLI

07.04.2017

ZALECENIA POKONTROLNE

brak

 

8

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

AP Zielona Góra

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

23/2017

TERMIN KONTROLI

10.05.2017

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola archiwum Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

PROTOKOŁ KONTROLI

25.05.2017

ZALECENIA POKONTROLNE

Przeprowadzić szkolenie pracowników, zabezpieczyć okna z magazynie archiwum przed światłem, przeprowadzić brakowanie KPRB, opis akt osobowych

 

 

 

9

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

UMWW Poznań

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

DOW-III-1.087.4.2017, DOW-III-1.087.10.2017

TERMIN KONTROLI

09.05.2017

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola budowy infrastruktury turystyczno- sportowej nad jeziorem Krutla w Obrze

PROTOKOŁ KONTROLI

UM15/413/0041/17

ZALECENIA POKONTROLNE

Brak

 

10

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

PSS-E Wolsztyn

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

5/2017

TERMIN KONTROLI

02.06.2017

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola w zakresie stanu sanitarno- higienicznego i technicznego przystanku PKS w Karpicku

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 02.06.2017, Nr ON.HK.4251.137.2017

ZALECENIA POKONTROLNE

Brak

 

11

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

PSS-E Wolsztyn

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

5/2017

TERMIN KONTROLI

02.06.2017

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola w zakresie stanu sanitarno- higienicznego i technicznego przystanku PKS w Tłokach

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 02.06.2017, Nr ON.HK.4251.138.2017

ZALECENIA POKONTROLNE

Brak

 

12

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

PSS-E Wolsztyn

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

5/2017

TERMIN KONTROLI

02.06.2017

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola w zakresie stanu sanitarno- higienicznego i technicznego przystanku PKS w Gościeszynie

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 02.06.2017, Nr ON.HK.4251.139.2017

ZALECENIA POKONTROLNE

Brak

 

13

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

PSS-E Wolsztyn

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

5/2017

TERMIN KONTROLI

02.06.2017

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola w zakresie stanu sanitarno- higienicznego i technicznego przystanku PKS w Błocku

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 02.06.2017, Nr ON.HK.4251.140.2017

ZALECENIA POKONTROLNE

Brak

 

14

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

PSS-E Wolsztyn

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

5/2017

TERMIN KONTROLI

02.06.2017

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola w zakresie stanu sanitarno- higienicznego i technicznego przystanku PKS we Wroniawach

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 02.06.2017, Nr ON.HK.4251.141.2017

ZALECENIA POKONTROLNE

brak

 

15

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

PSS-E Wolsztyn

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

5/2017

TERMIN KONTROLI

02.06.2017

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola w zakresie stanu sanitarno- higienicznego i technicznego przystanku PKS w Starym Widzimiu

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 02.06.2017, Nr ON.HK.4251.142.2017

ZALECENIA POKONTROLNE

Brak

 

16

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

PSS-E Wolsztyn

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

5/2017

TERMIN KONTROLI

02.06.2017

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola w zakresie stanu sanitarno- higienicznego i technicznego przystanku PKS w Kębłowie

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 02.06.2017, Nr ON.HK.4251.143.2017

ZALECENIA POKONTROLNE

Brak

 

17

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

PSS-E Wolsztyn

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

5/2017

TERMIN KONTROLI

02.06.2017

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola w zakresie stanu sanitarno- higienicznego i technicznego przystanku PKS w Powodowie

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 02.06.2017, Nr ON.HK.4251.144.2017

ZALECENIA POKONTROLNE

brak

 

18

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

WFOŚiGW Poznań

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

2017/UP/135

TERMIN KONTROLI

02.08.2017

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola pt. „Leczenie i porządkowanie drzewostanu na terenie zespołu parkowo – pałacowego w Wolsztynie”

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 28.08.2017

ZALECENIA POKONTROLNE

brak

 

19

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

WFOŚiGW Poznań

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

2017/UP/134

TERMIN KONTROLI

02.08.2017

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola  etapu III „Rewaloryzacja parku w zespole parkowo-pałacowym w Wolsztynie”

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 11.09.2017

ZALECENIA POKONTROLNE

brak

 

20

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

WFOŚiGW Poznań

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

2017/UP/139

TERMIN KONTROLI

29.08.2017

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie”

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 29.08.2017

ZALECENIA POKONTROLNE

Brak

 

21

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

PINB w Wolsztynie

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

 

TERMIN KONTROLI

20.09.2017

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola linii kablowa nn 0,4kV oświetlenia drogowego wraz z słupami oświetleniowymi.

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 20.09.2017

ZALECENIA POKONTROLNE

Brak

 

22

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

PINB w Wolsztynie

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

 

TERMIN KONTROLI

20.09.2017

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola przebudowy drogi gruntowej na drogę o powierzchni bitumicznej oraz kontrola kanalizacji deszczowej

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 20.06.2017

ZALECENIA POKONTROLNE

Brak

 

23

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

CPPC

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

27/8.3/2017

TERMIN KONTROLI

22 – 23.08.2017

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola w okresie trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn”

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 20.10.2017

ZALECENIA POKONTROLNE

brak

 

24

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

WFOŚiGW Poznań

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

2017/UP/190

TERMIN KONTROLI

13.10.2017

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola przedsięwzięcia „Nasadzania drzew wzdłuż ścieżek rowerowych oraz dróg gminnych na terenie gminy Wolsztyn”

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 18.10.2017

ZALECENIA POKONTROLNE

brak

 

25

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

PINB w Wolsztynie

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

 

TERMIN KONTROLI

03.11.2017

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola przebudowy i rozbudowy obiektu oświatowego na przedszkole publiczne

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 03.11.2017

ZALECENIA POKONTROLNE

brak

 

26

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

PINB w Wolsztynie

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

 

TERMIN KONTROLI

09.11.2017

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola zmiany sposobu użytkowania zaplecza Sali sportowej zespołu szkolno - przedszkolnego w Świętnie na cele przedszkolne

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 09.11.2017

ZALECENIA POKONTROLNE

brak

 

27

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

PINB w Wolsztynie

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

 

TERMIN KONTROLI

09.11.2017

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola zmiany sposobu użytkowania poddasza z przeznaczeniem na dwie sale przedszkolne wraz z niezbędnymi pomieszczeniami sanitarnymi oraz dostosowaniem budynku do aktualnych potrzeb ppoż.

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 09.11.2017

ZALECENIA POKONTROLNE

Brak

 

28

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

PINB w Wolsztynie

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

 

TERMIN KONTROLI

09.11.2017

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola adaptacji istniejącego pomieszczenia szkolnego (klasy lekcyjnej) w obiekcie oświatowym w Obrze na cele przedszkolne (sala zajęć)

PROTOKOŁ KONTROLI

09.11.2017

ZALECENIA POKONTROLNE

Brak

 

29

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

WFOŚiGW Poznań

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

2017/UP/233

TERMIN KONTROLI

15.11.2017

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola kampanii „Spalasz śmieci w swoim piecu? Czy wiesz, że zanieczyszczasz środowisk, popełniasz wykroczenia a nawet przestępstwo?”

PROTOKOŁ KONTROLI

23.11.2017

ZALECENIA POKONTROLNE

brak

 

30

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

WFOŚiGW Poznań

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

2017/UP/232

TERMIN KONTROLI

15.11.2017

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola przedsięwzięcia „ścieżka przyrodniczo- dydaktyczna w Parku Miejskim w Wolsztynie”

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 23.11.2017

ZALECENIA POKONTROLNE

brak

 

31

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

PINB w Wolsztynie

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

 

TERMIN KONTROLI

30.11.2017

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola Sali gimnastycznej przy SP nr 5 w Wolsztynie wraz z zapleczem sanitarnym oraz łącznikiem i z wewnętrznymi instalacjami wraz ze zmianami

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 30.11.2017

ZALECENIA POKONTROLNE

brak

 

32

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI

PINB w Wolsztynie

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI

 

TERMIN KONTROLI

05.12.2017

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI

Kontrola zmiany sposobu użytkowania budynku SP nr 5 w Wolsztynie z budynku oświatowego na przedszkole i szkołę

PROTOKOŁ KONTROLI

Z dnia 05.12.2017

ZALECENIA POKONTROLNE

brak

 

Liczba odwiedzin : 211
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Ślebioda
Czas wytworzenia: 2017-09-13 14:07:30
Czas publikacji: 2018-01-18 09:23:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak