1. Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 

 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

KOS.I

 

WYDANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko

Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska

Stanowisko ds. zarządzania drogami p. 23 tel. 68 347 45 36

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót złożony na przykładowym formularzu dostępnym poniżej.
 2. Załączniki:
 • projekt zabezpieczenia robót i organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, zatwierdzony przez zarządzającego ruchem,
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
  z zaznaczeniem granic, lokalizacji i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 • oświadczenie o posiadaniu niezbędnych zezwoleń wymaganych obowiązującym Prawem Budowlanym (na druku wniosku),
 • pełnomocnictwo – w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora.

Formularz (druk):

kos.1 – wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót [doc]

kos.1 – wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót [pdf]

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • nie pobiera się,
 • za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury -  17,00 zł

Kto może załatwić sprawę:

Bez ograniczeń.

Termin realizacji:

Do 30 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:

 1. Art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zmianami).
 2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz., 1257).
 3. § 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r.
  w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264).
 4. Uchwała Rady Miejskiej w Wolsztynie nr XXX/317/2017 z dnia
  25 stycznia 2017roku w sprawie ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane
  z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Dodatkowe informacje:

 1. Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu (http://bip.wolsztyn.pl).

Uwagi:

 1. Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót może zostać złożony w Biurze Obsługi Klienta, w sekretariacie Urzędu Miejskiego, poprzez: pocztę, pocztę elektroniczną lub fax.
     
 

Załączniki

WNIOSEK - KOS 1.pdf

Data: 2017-10-19 07:32:16 Rozmiar: 285.5k Format: .pdf Pobierz

WNIOSEK - KOS.I.doc

Data: 2017-10-19 07:32:16 Rozmiar: 52k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 228
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-10-19 07:32:16
Czas publikacji: 2017-10-19 07:32:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak