2. Wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

KOS.II

 

WYDANIE DECYZJI NA UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, NIEZWIĄZANEGO Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska

Stanowisko ds. zarządzania drogami p. 23 tel. 68 347 45 36

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego złożony na przykładowym formularzu dostępnym poniżej.
 2. Załączniki:
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
  z zaznaczeniem granic, lokalizacji i podaniem wymiarów planowanej powierzchni umieszczenia urządzenia,
 • kserokopię decyzji – uzgodnienia warunków technicznych umieszczonego urządzenia wraz z uzgodnioną przez tut. Urząd mapą sytuacyjną,
 • oświadczenie o posiadaniu niezbędnych zezwoleń wymaganych obowiązującym Prawem Budowlanym (na druku wniosku),
 • pełnomocnictwo – w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora.

Formularz (druk):

kos.2 – wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego [pdf]

kos.2 – wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego [doc]

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • nie pobiera się,
 • za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury -  17,00 zł

Kto może załatwić sprawę:

Bez ograniczeń.

Termin realizacji:

Do 30 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:

 1. Art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zmianami).
 2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz., 1257).
 3. § 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r.
  w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264).
 4. Uchwała Rady Miejskiej w Wolsztynie nr XXX/317/2017 z dnia
  25 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane
  z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Dodatkowe informacje:

 1. Wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu (http://bip.wolsztyn.pl).

Uwagi:

 1. Wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może zostać złożony w Biurze Obsługi Klienta, w sekretariacie Urzędu Miejskiego, poprzez: pocztę, pocztę elektroniczną lub fax.
     
 

Załączniki

WNIOSEK - KOS.II.doc

Data: 2017-10-19 07:40:23 Rozmiar: 50k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK - KOS 2.pdf

Data: 2017-10-19 07:40:23 Rozmiar: 282.71k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 310
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-10-19 07:40:23
Czas publikacji: 2017-10-19 07:40:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak