5. Wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi gminnej 

 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

KOS.V

 

WYDANIE DECYZJI NA LOKALIZACJĘ/PRZEBUDOWĘ ZJAZDU
Z DROGI GMINNEJ

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska

Stanowisko ds. zarządzania drogami p. 23 tel. 68 347 45 36

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu
  z drogi gminnej złożony na przykładowym formularzu dostępnym poniżej.
 2. Załączniki:
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
  z zaznaczeniem granic i proponowanej lokalizacji zjazdu
  (2 egzemplarze),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
 • pełnomocnictwo – w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora.

Formularz (druk):

kos.5 – wniosek o wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu
z drogi gminnej [doc]

kos.5 – wniosek o wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu
z drogi gminnej [pdf]

Opłaty:

 1. Opłaty skarbowe:
 • za wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu – 82,00 zł.
 • za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury -  17,00 zł

Zwolnienia z opłat zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dni 16 listopada 2006 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

Kto może załatwić sprawę:

Bez ograniczeń.

Termin realizacji:

Do 30 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:

 1. Art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zmianami).
 2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz., 1257).

Dodatkowe informacje:

 1. Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu
  z drogi gminnej znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu (http://bip.wolsztyn.pl).

Uwagi:

 1. Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu
  z drogi gminnej może zostać złożony w Biurze Obsługi Klienta,
  w sekretariacie Urzędu Miejskiego, poprzez: pocztę, pocztę elektroniczną lub fax.
     
 

Załączniki

WNIOSEK - KOS.V.doc

Data: 2017-10-19 07:59:01 Rozmiar: 44.5k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK - KOS 5.pdf

Data: 2017-10-19 07:59:01 Rozmiar: 278.99k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 240
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-10-19 07:59:01
Czas publikacji: 2017-10-19 07:59:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak