11. Wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną 

 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

SYMBOL

PROCEDURY

 

WYDANIE ZEZWOLENIA NA POSIADANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska

Stanowisko ds. mieszkaniowych i zieleni   p. 43 tel. 68 347 45 42

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną
 2. kopia rodowodu lub metryki psa,
 3. kserokopia oznakowania psa,
 4. kserokopia dowodu osobistego właściciela,
  1. kserokopia dokumentu potwierdzającego aktualne zaszczepienie przeciwko wściekliźnie,
  2. dowód zapłaty opłaty skarbowej od wydania zezwolenia; dowodem zapłaty jest też wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

Formularz (druk):

Kos.11. - wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną [doc]

Kos.11. - wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną [pdf]

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia w wysokości 82 zł.

Kto może załatwić sprawę:

Właściciel psa.

Termin realizacji:

Do 30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do 2 miesięcy od momentu złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Wolsztyna, w terminie 14 dni od daty doręczenia  decyzji stronie.

Podstawa prawna:

 1. Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie  

 zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 z późn. zm.)

 1. §1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687)
  w sprawie wykazów ras psów uznawanych za agresywne.

 

 

Dodatkowe informacje:

Do wniosku wymagana jest metryka psa. Jeżeli pies nie posiada rodowodu, jego utrzymywanie nie wymaga zezwolenia.

Uwagi:

Doręczenie korespondencji drogą pocztową lub osobiście w pok. 43 (II piętro)

     
 

Załączniki

WNIOSEK - KOS.XI.pdf

Data: 2017-10-19 08:35:17 Rozmiar: 277.35k Format: .pdf Pobierz

WNIOSEK - KOS.XI.doc

Data: 2017-10-19 08:35:17 Rozmiar: 46k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 135
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Michał Kokornaczyk
Czas wytworzenia: 2017-10-19 08:35:17
Czas publikacji: 2017-10-19 08:35:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak