Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Nr 297/2018 w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczejoraz wprowadzenia schematu kontroli podatkowej

2019-01-17 10:09:21
Nr 296/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolsztyna na 2018 rok.

2019-01-17 10:07:28
Nr 295/2018 w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców korzystających z zezwleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wprowadzenia schematu kontroli.

2019-01-17 10:05:56
Nr 294/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolsztynie.

2019-01-17 10:04:15
Nr 293/2018 w sprawie powołania i struktury Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolsztynie.

2019-01-17 10:01:00
Nr 292/2018 w sprawie ustalenia zakresu i zasad przeprowadzania kontorli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wolsztyn.

2019-01-17 09:57:35
Nr 291/2018 w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru oferty na realizację zadań publicznych i określenie regulaminu jej prac.

2019-01-17 09:56:36
Nr 290/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolsztyn na 2018 rok.

2019-01-17 09:45:51
Nr 289/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji.

2019-01-17 09:44:26
Nr 288/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

2019-01-17 09:43:28