Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Burmistrza Wolsztyna w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie w 2019 roku dotacji celowych z budżetu Gminy Wolsztyn na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza, realizowane na terenie gminy Wolsztyn oraz powołania Komisji ds. Naboru

2019-02-06 14:32:42
UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

2019-01-10 12:35:36
Zarządzenie Burmistrza Wolsztyna w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie w 2018 roku dotacji celowych z budżetu Gminy Wolsztyn na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza, realizowane na terenie gminy Wolsztyn oraz powołania Komisji ds. Naboru

2018-06-14 14:45:04
Uchwała Rady Miejskiej w Wolsztynie nr XLVI/533/2018 z dnia 23 maja 2018 roku, w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Wolsztyn na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania

2018-06-04 15:55:55
Zarządzenie Burmistrza Wolsztyna w sprawie powołania Zespołu koordynującego realizację działań ujętych w Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P na obszarze gminy Wolsztyn.

2018-05-10 12:00:38
Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P

2018-02-26 11:15:08