Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Rady Miejskiej w Wolsztynie nr XLV/529/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku, w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Wolsztyn na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania.

 

2018-05-10 13:31:15
Zarządzenie Burmistrza Wolsztyna w sprawie powołania Zespołu koordynującego realizację działań ujętych w Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P na obszarze gminy Wolsztyn.

2018-05-10 12:00:38
Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P

2018-02-26 11:15:08