Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miejskiego w Wolsztynie dotycząca ochrony danych osobowych 

 

 

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miejskiego w Wolsztynie dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922), informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Wolsztyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie, ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn.

2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r. , poz.922)  w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa.

3. Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.

4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r. , poz.922).  W tym zakresie może zwrócić się pisemne do Burmistrza Wolsztyna w trybie art. 33 w/w ustawy.

5. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

 


Liczba odwiedzin : 124
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Damian Sarbak
Osoba odpowiedzialna za informację : Damian Sarbak
Czas wytworzenia: 2018-04-16 11:49:55
Czas publikacji: 2018-04-16 11:49:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak