Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie złożenia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21 listopada 2012 roku sygn. akt IV SA/Po 1010/12 do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 Uchwała nr XXV/206/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 19 grudnia 2012 roku
2012-12-21 08:32:06
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

 Uchwała nr XXV/205/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 19 grudnia 2012 roku
2012-12-21 08:29:04
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Wolsztynie

 Uchwała nr XXV/204/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 19 grudnia 2012 roku
2012-12-21 08:27:11
Uchwała w sprawie budżetu Gminy Wolsztyn na 2013 rok

 Uchwała nr XXV/203/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 19 grudnia 2012 roku
2012-12-21 08:22:47
Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2013 - 2022

 Uchwała nr XXV/202/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 19 grudnia 2012 roku
2012-12-21 08:19:21
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w 2013 roku

 Uchwała nr XXV/201/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 19 grudnia 2012 roku
2012-12-21 08:01:41
Uchwała w sprawie zmian w budżecie

 Uchwała nr XXV/200/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 19 grudnia 2012 roku
2012-12-21 07:57:56
Uchwała w sprawie zmiany uchwałynr XIII/100/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprwaie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2012 - 2022

 Uchwała nr XXV/199/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 19 grudnia 2012 roku
2012-12-21 07:53:58
Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Wolsztyńskiego w 2012 roku

 Uchwała nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 19 grudnia 2012 roku
2012-12-21 07:49:38