Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Nr 013/2019 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych punktów przedszkolnych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów dwujęzycznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolsztyna na rok szkolny 2019/2020

2019-02-07 11:09:14
Nr 012/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/2015 Burmistrza Wolsztyna z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie powołania zespołu.

2019-01-30 14:34:29
Nr 011/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Wilcze w przedmiocie urzędowych nazw obiektów fizjograficznych.

2019-01-30 14:33:30
Nr 010/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Świętno w przedmiocie urzędowych nazw obiektów fizjograficznych.

2019-01-30 14:32:37
Nr 009/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Rudno w przedmiocie zmiany nazwy urzędowej obiektu fizjograficznego.

2019-01-30 14:30:56
Nr 008/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Obra w przedmiocie ustalenia urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego.

2019-01-30 14:30:09
Nr 007/2019 w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

2019-01-30 14:24:38
Nr 006/2019 w sprawie sprzedaży w farmie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, na rzecz użytkownika wieczystego, stanowiącej mienie komunalne gminy Wolsztyn oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2019-01-30 14:23:05
Nr 005/2019 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wolsztyn.

2019-01-30 14:22:07
Nr 004/2019 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolsztyn.

2019-01-30 14:19:54