Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Lokalny program rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017-2023

2018-03-30 13:13:15
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Wolsztyn na lata 2016-2025

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Wolsztyn na lata 2016-2025

2016-05-27 08:06:08
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Chorzemin, gm. Wolsztyn.

 
2014-08-08 10:30:43
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013

 
2013-11-25 10:48:19
Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych znajdujących się w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie na lata 2012 – 2014

 
2012-06-22 13:22:09
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011– 2013.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011– 2013.
2011-02-11 07:35:28
Gminny Program Ochrony Zdrowia Przed Następstwami Używania Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych na lata 2011 – 2013.

Gminny Program Ochrony Zdrowia Przed Następstwami Używania Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych na lata 2011 – 2013.
2011-02-11 07:33:47
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 - 2013.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 - 2013.
2011-02-11 07:30:28
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Wolsztyn

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Wolsztyn
2009-06-29 14:19:01