Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.

 Uchwała nr XXXVI/312/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 stycznia 2014 roku
2014-01-30 13:12:13
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.

 Uchwałą nr XXXVI/311/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 stycznia 2014 roku
2014-01-30 13:09:19
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wolsztynie na okres od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.

 Uchwała nr XXXVI/310/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 stycznia 2014 roku
2014-01-30 13:05:33
Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 Uchwała nr XXXVI/309/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 stycznia 2014 roku
2014-01-30 13:01:17
Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 Uchwałą nr XXXVI/308/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 stycznia 2014 roku
2014-01-30 12:37:37
Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

 Uchwała nr XXXVI/307/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 stycznia 2014 roku
2014-01-30 12:27:14
Uchwała w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2016

 Uchwała nr XXXVI/306/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 stycznia 2014 roku
2014-01-30 12:24:15
Uchwałą w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Przed Następstwami Używania Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych na lata 2014-2016

 Uchwała nr XXXVI/305/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 stycznia 2014 roku
2014-01-30 12:21:39
Uchwała w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2016

 Uchwała nr XXXVI/304/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 stycznia 2014 roku
2014-01-30 12:18:27
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Uchwała nr XXXVI/303/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 stycznia 2014 roku
2014-01-30 12:15:13