Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości

 Uchwała nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 listopada 2012 roku
2012-12-03 08:41:41
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy na rok 2013 Gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Uchwałą nr XXIV/196/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 listopada 2012 roku
2012-12-03 08:39:33
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/177/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 Uchwałą nr XXIV/195/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 listopada 2012 roku
2012-12-03 08:37:12
Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 Uchwała nr XXIV/194/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 listopada 2012 roku
2012-12-03 08:34:36
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/100/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2012 - 2022

 Uchwała nr XXIV/193/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 listopada 2012 roku
2012-12-03 08:30:44
Uchwała w sprawie zmian w budżecie

 Uchwała nr XXIV/192/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 listopada 2012 roku
2012-12-03 08:23:06