Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wolsztyn.

 Uchwała nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 lutego 2015 roku

2016-05-04 09:03:20
Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wolsztyn.

 Uchwała nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 lutego 2015 roku

2016-05-04 09:02:56
Uchwała w sprawie przekazania efektów nakładów finansowych poniesionych na przebudowę wiaduktu kolejowego oraz przejazdu kolejowego w ciągu nowo budowanej drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 3807P z drogą wojewódzką nr 305.

 Uchwała nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 lutego 2015 roku

2016-05-04 09:02:35
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wolsztynie na okres od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2016 r.

 Uchwała nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 lutego 2015 roku

2016-05-04 09:02:05
Uchwała w sprawie powołania Komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Gminy

 Uchwała nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 lutego 2015 roku

2016-05-04 09:01:34
Uchwała w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Wolsztyn do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie

 Uchwała nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 lutego 2015 roku

2016-05-04 09:01:14
Uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Wolsztyn do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

 Uchwała nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 lutego 2015 roku

2016-05-04 09:00:48
Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Wolsztyn do Związku Międzygminnego "OBRA"

 Uchwała nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 lutego 2015 roku

2016-05-04 09:00:22
Uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Wolsztyn do Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych".

 Uchwała nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 lutego 2015 roku

2016-05-04 08:59:58
Uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Wolsztyn do Związku Miast Polskich

 Uchwała nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 lutego 2015 roku

2016-05-04 08:59:36