Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-05-21 14:20:20 Obwieszczenia Burmistrza / GPN.6733.73.2018 Michał Kokornaczyk Publikacja artykułu
2018-05-21 14:19:31 Obwieszczenia Burmistrza / GPN.6733.74.2018 Michał Kokornaczyk Publikacja artykułu
2018-05-18 14:03:14 22. UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORÓW EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ / UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORÓW EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2018-05-18 14:02:28 21. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA PODSTAWIE ARCHIWALNEJ EWIDENCJI / WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA PODSTAWIE ARCHIWALNEJ EWIDENCJI Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2018-05-18 14:01:50 20. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA PODSTAWIE ARCHIWALNEJ EWIDENCJI / WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA PODSTAWIE ARCHIWALNEJ EWIDENCJI Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2018-05-18 14:01:05 19. WYDANIE DUPLIKATU ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ / WYDANIE DUPLIKATU ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2018-05-18 14:00:02 Wydział Spraw Obywatelskich / Katalog świadczonych usług Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2018-05-18 13:58:45 Wydział Spraw Obywatelskich / Katalog świadczonych usług Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2018-05-18 13:58:11 18. WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ / WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2018-05-18 13:12:30 Komisja Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska / Protokół nr 44/2018 Magda Wolnik Publikacja artykułu