Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-14 14:35:41 Obwieszczenia Burmistrza / GPN.6733.7.2019 Michał Kokornaczyk Publikacja artykułu
2019-02-14 14:34:32 Obwieszczenia Burmistrza / GPN.6733.4.2019 Michał Kokornaczyk Publikacja artykułu
2019-02-14 14:33:32 Obwieszczenia Burmistrza / GPN.6733.3.2019 Michał Kokornaczyk Publikacja artykułu
2019-02-14 14:32:04 Zamówienia do 30.000 € / Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, obowiązujący w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie. Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-14 14:31:26 Zamówienia do 30.000 € / Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-14 14:31:14 Zamówienia do 30.000 € / Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-14 14:30:27 Zamówienia do 30.000 € / Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, obowiązujący w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie. Michał Kokornaczyk Edycja artykułu
2019-02-14 14:28:57 Zamówienia do 30.000 € / Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, obowiązujący w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie. Michał Kokornaczyk Publikacja artykułu
2019-02-14 14:24:18 Zamówienia do 30.000 € / Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Michał Kokornaczyk Przeniesiono
2019-02-14 14:21:53 Pozostałe postępowania / Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew, rosnących na terenie Parku Miejskiego w Wolsztynie. Michał Kokornaczyk Przeniesiono